Huurvoorwaarden

Reservering en betaling:
•  U kunt telefonisch of per e-mail reserveren. Binnen één week hoort u of de door u gewenste periode vrij is.
•  Na reservering sturen wij u twee identieke inschrijfformulieren toe, waarvan u één exemplaar na ondertekening aan verhuurder retourneert.
•  Het door u ondertekende inschrijfformulier dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening in bezit van verhuurder te zijn.
•  Na ontvangst van het door u ondertekende inschrijfformulier staat de woning definitief voor u gereserveerd.
•  Binnen 1 weken na dagtekening van het inschrijfformulier dient u 50% van de totale huursom aan de verhuurder over te maken.
•  U dient de tweede helft van de huursom te voldoen uiterlijk 1 week voor uw aankomstdatum.
•  Bij nalatigheid heeft de verhuurder het recht direct na het verstrijken van één van de bovengenoemde betalingstermijnen de woning aan derden te verhuren of er op andere wijze over te beschikken.

Annulering:

Indien de overeenkomst door de huurder wordt opgezegd zal de verhuurder bij de huurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen

•  bij annulering meer dan 8 weken voor de dag van aankomst: 0% van de huursom;

•  bij annulering vanaf 4 tot 8 weken voor de dag van aankomst: 25% van de huursom;

•  bij annulering vanaf 1 tot 4 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom;

•  bij annulering vanaf 0 tot 1 week voor de dag van aankomst: 100% van de huursom;

 

Aansprakelijkheid van de huurder:
•  Tijdens uw verblijf in de woning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.
•  Schade veroorzaakt door uw toedoen, dient u te melden aan de verhuurder.
•  Verrekening vindt plaats bij teruggaaf van de waarborgsom. Gebroken serviesgoed of bestek mag u ook vervangen.
•  Eigenaar/verhuurder is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen indien de veroorzaakte schade niet naar behoren is verrekend of voldaan.
•  Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder.

Aansprakelijkheid van de eigenaar / verhuurder:
•  De eigenaar/verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan.
•  Voor zover een huurder recht op schadevergoeding mocht verkrijgen doet hij/zij daarvan nu reeds afstand voor zichzelf en zijn/haar rechthebbenden, welke door eigenaar/verhuurder wordt aanvaard.

Waarborgsom:
•  Bij aankomst vragen wij een waarborgsom van € 150,00.
•  De waarborgsom ontvangt u terug bij vertrek na oplevering van de woning.

Eind schoonmaak:
•  Er worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht.
•  Bij vertrek dienen de keuken en sanitaire voorzieningen te worden schoongemaakt en de alle vloeren gedweild te zijn.

•  Indien dit niet het geval is wordt € 75,00 op de borgsom ingehouden.

Energie en water:
•  Verbruik van water en hout is inbegrepen voor zover het normaal gebruik betreft.
•  Elektriciteit wordt verrekend met de waarborgsom (dag czk 5/kWh en nacht czk 2/kWh
•  De centrale verwarmingskachel wordt met hout gestookt.
•  De boiler voor de douches zit op een tijdschakelaar. Bedenk dat de voorraad heet water in de boiler beperkt is en dat deze alleen ‘s nachts volledig opwarmt.

 
Bad- en linnengoed:
•  De huurprijs is inclusief het gebruik van bad-, hand-, en theedoeken evenals beddengoed.

 

Verblijfsvoorwaarden:
•  De woning is geschikt voor 8 personen. In overleg met de eigenaar/verhuurder zijn 2 extra personen mogelijk.
•  Op de begane grond zijn twee extra slaapplaatsen (voor kinderen) beschikbaar.
•  Bewoning van de accommodatie met meer dan het toegestane aantal personen is ten strengste verboden.
•  Honden zijn toegestaan.
•  Roken in de woning is verboden, met uitzondering van de stookruimte waar de cv kachel staat.
•  Het is, volgens Tsjechisch gebruik, niet toegestaan om met schoenen door het huis te lopen. Deze dient u in de hal uit te doen.
•  Alleen in overleg met de verhuurder mag u op het terrein een extra tent of caravan plaatsen.

Definities:
eigenaar/verhuurder:     A. Koster en G.H.J. Koster-Pluim

                                    Březová 32

                                    549 83 Meziměstí u Broumova 3

                                    ČESKÁ REPUBLIKA